Wie we zijn:

Ons website-adres is: http://www.mastersintelecom.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Comments

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres en de string van de user user-browser om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van je e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of je deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website uploadt, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contact forms

Cookies

Als je een reactie achterlaat op onze site, kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor je gemak zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer je nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als je een account hebt en je aanmeldt bij deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je jouw browser sluit.

Wanneer je inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om je inloggegevens en keuzes voor je schermweergave op te slaan. Login-cookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft je login twee weken geldig. Als je uitlogt bij je account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent ingelogd op die website.

Analytics

Delen van persoonsgegevens met derden

Masters in Telecom deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Masters in Telecom, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Masters in Telecom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Masters in Telecom jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Masters in Telecom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Er wordt een standaard bewaartermijn van 12 maanden gehanteerd.  

Welke rechten je hebt over je gegevens

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Bezoekersreacties kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Jouw Contact Informatie

MASTERS IN TELECOM

Nieuwe Hemweg 20
1013 CX,  Amsterdam

E-mail: dennis@mastersintelecom.nl

Tel. +31 (0)6 51 70 09 99

Extra informatie

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Masters in Telecom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Masters in Telecom via dennis@mastersintelecom.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Masters in Telecom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Masters in Telecom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Masters in Telecom verwerkt ook persoonsgegevens zoals ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Masters in Telecom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Masters in Telecom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou beschikbaar zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dennis@mastersintelecom.nl. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, binnen vier weken, op jouw verzoek . Masters in Telecom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons